Rıza Aydan Turak

"Balat Silahlı Kuvvetleri"

AES+F

AORTA

Issa Touma

Lori Nix

Shadi Ghadirian

Tina Enghoff

Aramis Kalay

Belgesel Lab

Emin Özmen

Çağdaş Erdoğan

Bedran Tekin

İFSAK Kadın Hakları Grubu

İlke Çoşkuner

İlke Veral

Ozan Emre Oktay

Sadık Demiröz

Seçkin Tercan

Yücel Tunca

 

Sinan Kılıç

"Şehir ve Yaşam Mottosu"

Bir kent, görünen ya da görünmeyen bir çokluktur aslında.

Yapılar, boşluklar ve yıkıntılar….

Duvarlardan dışarıya süzülen hayatlar, gölgeler, yalnızlıklar, kalabalıklar…

Görme duyumuzun bu çokluk karşısında paramparça olduğu duyumsamalar...

Öznenin birbirine benzediği bağlanmalar, dokunuşlar...

Yürüdükçe, dokundukça birbirine eklenen bedenler...

Birbirine bağlanan beden ve kent parçaları...

Birbirine bağlanıp yok olan ve yeni kimliklerin yaratıldığı yağma! sahneleri..

 

Sergi Salonu: Demirören İstiklal 02-30 Kasım 2016

İlham Tibet

Rıza Aydın

Sinan Kılıç

Açık Çağrı

Atölyeler

Altan Bal

Ercan Arslan

Yücel Tunca

Dünya tek başımıza var olduğumuz bir yer değil, tüm canlılarla paylaştığımız bir yaşam alanı.Ekonomik gelişmeyi maksimize etme yarışına dönen uygarlık anlayışı ile, daha yüksek refah adına doğaya yapılan bilinçsiz müdahaleler, çoğu zaman artık yaşamın sürdürülemeyeceği alanlar bırakıyor geriye. Dünyanın dördüncü büyük gölü Aral, daha çok pamuk ve pirinç yetiştirme uğruna, gölü besleyen nehir sularının bilinçsiz kullanılması sonucu, yok olma noktasında.Gemiler, bu hiçliğin ortasında bir zamanlar su olduğunu anlatan tek kanıt, zamanın kırıldığı noktada bir iz. Zamana direniyor, bekliyor sonsuzluk ortasında. Bize sessizce fısıldıyor önceden var olanı. Tıpkı çölleşen göl yatağındaki midye kabukları, suyu olmayan yüzme havuzları, balığı olmayan konserve fabrikaları,  hayalet limanlar gibi.

 

Sergi Salonu: Cumhuriyet Sanat Galerisi 01-30 Kasım

 

Uluslararası

Toplumuzda süregelen şiddet yanlısı eğilimlerin, ona dayalı kimlik oluşturmaların, çeteleşmenin,sosyal,kültürel veya politik baskının temelinde çocukluktan itibaren kazanılan iyi-kötü tecrübelerin büyük bir payı var. Çocuklukta masumca görünen şiddete dayalı bir oyunun ileri yıllarda gerçeğe dönüşmesi birçok halde mümkün. Özellikle bu kişilerin-çocukların tabanca gibi bir öldürücü-yaralayıcı silahı bir övünç ve güç sembolü olarak görerek onu sahiplenmesi toplum içinde oluşan şiddetin azalmamasına aksine özellikle medya ve internet oyunları gibi diğer etkenlerle artmasına, neden olmaktadır.  Sergi için Balat ve çevresinde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ve Suriye'den savaş nedeni ile göç etmiş ailelerin çocuklarından yararlandım.  Bu çocukların en büyük  idealleri ya polis  ya da özellikle televizyonlarda gördükleri iyi-vatansever (!) mafya liderlerinden  birisi olmak, onlar gibi hareket etmek olarak görünüyor.

 

Sergi Salonu: Cumhuriyet Sanat Galerisi 1-30  Kasım 2016

 

 

 

İlham Tibet

"Kayıp Zamanlar"

Ulusal Katılım

AES+F

Altan Bal

AORTA

Issa Touma

Merih Akoğul

Orhan Cem Çetin

Özcan Yurdalan

Shadil Ghadirian

Shahidul Alam

 

 

Portfolyo Değerlendirme

İFSAK

İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi

UPSD

Saint Pulchére

Cumhuriyet Sanat Galerisi

Demirören İstiklal

 

 

Sergi Salonları

İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri Programı için Tıklayın